Personakt

Översikter


Noteringar

Här finner du släktöversikter för familjerna xx yy, samt med dem några nära relaterade famlijer. Listan nedan utökas vid behov och efter önskemål.

Huvudsakliga källor har varit svenska kyrkböcker tillgängliga digitalt via Internet, dvs via Svar, Arkiv Digital och GenLine. Referens till dessa har inte explicit noterats, däremot i alla övriga fall, förhoppningsvis.

Andra digitala källor har flitigt använts, såsom tex folkräkningar, Sveriges dödsbok 1901- 2009, samt avskrifter som KGF och PLF . Till stor hjälp har också varit DISBYT, ett forum för utbyte av genealogisk information mellan släktforskare.

Om Du hittar felaktigheter eller har önskemål om förändringar, meddela gärna detta till info@norrestad.se.