Personakt Antavla

Ambjön Jönsson

Prost i Långaryd. Blev 84 år.

Far:XI:1349 Jöns Ambjörnsson (- 1644)
Mor:XI:1350 Marta Larsdotter (- 1645)

Född:1600-05-18 Dannäs (F) 1)
Död:1684-11-04 Långaryd (N) 1)

Noteringar

Prost i Långaryd. Född 1600-05-18 i Dannäs (F). Död 1684-11-04 i Långaryd (N). Efternamnet Lindelius har han säkert tagit efter farfaderns hemman Lindegården (nu Linnegården) i Dannäs socken. Enligt Virdestam har han först kallat sig Dannaeu (1620) efter hemsocknen, sedan Boderus efter Boda i Jonsboda. Lindelius synes han kallat sig först 1628. Född 18 maj 1600 i Jonsboda (nu Jonsbo) i Dannäs och son till bonden Jöns Ambjörnsson och Märta Larsdotter. Enligt Småländsk släktbok, som i sin tur åberopar en egenhändig anteckning av Linné, föddes Lindelius på farfaderns gård Linnegården, där fadern Jöns bodde innan han som äldre flyttade till Jonsboda. Skol. i Växjö. Uppträder i Kons.prot. 16/8 1628 som åklagare mot Mårten Ragvaldsson. Nämns i Uppsala Universitets examensbok 29/10 1629 (2 gånger) och 1631 -/5 (2 gånger). Disputerade i Uppsala 1 april 1631 och 14 januari 1632. Fil.mag. 13 mars 1632. Akademiadjunkt samma år; presiderade som sådan för 2 av honom författade diss.. Rektor vid Jönköpings skola 31 oktober 1635 (om utnämningsbrevet, se Jönköpings historia 2:289) och tillika kyrkoherde i Barnarp. Riksdagsman 1638. Presiderade för en diss. vid prästmötet i Växjö 1641 -/6. På rekommendation av biskop N. Krok blev han 1643 2:e teol. lektor i Växjö och kyrkoherde i Öjaby. Kyrkoherde i Långaryd 1646. Åter riksdagsman 1651. Vid val till biskop i Växjö (efter J. Stalenius) erhöll han av prästerna 36 röster, medan den sedan utnämnde Z. P. Lundebergius fick endast 7 plus 3 biskopsröster. Häradsprost i Västbo 1672. År 1667 uppehöll sig exdrottningen Kristina någon tid i hans prästgård. 1680 den 28 juli anhöll han hos K.M:t att hans måg Henrik Comerus skulle få bli hans efterträdare, vilket han också blev. Två år senare begärde han hos domkapitlet att samme måg före hans död måtte förordnas till häradsprost; så torde ha skett eftersom L. 1683 kallas "honorarius" prost. Död 4 november 1684. Lindelius gravsten med latinsk inskrift finns ännu på Långaryds kyrkogård och en av honom och brodern Lars över föräldrarna rest vård på kyrkogården i Dannäs. Under Lindelius rektorat fick Jönköpings skola en uppryckning; 1637 förklarades den officiellt för trivialskolan. Märkligt är att han lät sina lärjungar inöva komedier och effentligen hålla orationer på latin. Enligt boken Kärda, en smålandssockens historia, var Lindelius en förmögen man. Bl a lånade han ut pengar till änkan Märta Ulfsparre mot säkerheter i säteriet med underlydande torp och en gård i Åreved i Kärda. Lindelius förvärvade en mycket stor förmögenhet och köpet av Skedingsnäs i Kärda är bara ett bland talrika gårdsförvärv. Men uppenbart förblev han bosatt på prästgården i Långaryd medan Skedenäs var utarrenderat. Källa: hem.fyristorg.com/ingegard-lennart/anorlenk/sida0/h_____j1.htm


Källor

1)http://www.artursson.se/0001/264.htm