Personakt

IX:321 Jacob Boij

Häradshövding.


Barn med IX:322 Brita Hällberg

Barn:
Anton Boij (1631 - 1710)
Ingrid Boij (1636 - 1696)
VIII:161 Jacob Boij (1682 - 1736)

Noteringar

Från Wikipedia

Boij eller Boy är en svensk släkt av vilken en gren adlats med bibehållet namn.
Stamfader för ätten Boij är enligt Gabriel Anrep en Henric Boij som skall ha varit kommendant vid en fästning i Skottland. Släkten inkom till Sverige med dennes son Anders Boij som 1647 var rådman i Stockholm, och 1663 borgmästare där. Anders Boij är framför allt ihågkommen för att han anlade flera bruk i Mellansverige, och räknas som bland annat Laxå bruks verklige grundare. Han var gift med Maria Grooth, av samma släkt som friherrar von Grooth, och hennes mor hette Anna Giliesdotter Coijet.

Makarna hade tre söner varav två adlades, nämligen Anton, adlad von Boij, och Erik, adlad Gyldenboij, samt Jacob som inte adlades. Denne Jacob Boij var häradshövding men blev döv och fick avsked och blev sedan assessor.