Personakt Antavla

X:675 Lars Jönsson Lindelius

Kyrkoherde. Blev högst 68 år.

Far:XI:1349 Jöns Ambjörnsson (- 1644)
Mor:XI:1350 Marta Larsdotter (- 1645)

Född:1604 Dannäs (F) 1)
Död:1672-01-06 Jönköping (F) 1)

Äktenskap med X:676 Gunilla Rubenia (1632 - 1696)

Vigsel:1647 1)

Barn:
IX:338 Marta Lindelius (Lindelia) (1650 - 1726)
Anna Lindelius (Lindelia) (1654 - )
Johan Lindelius (1663 - 1712)
Maria Lindelius (Lindelia) (- 1696)

Noteringar

Kyrkoherde i Jönköping. Född 1604 i Dannäs (F). Död 1672-01-06 i Jönköping. Levde från 1642 till 1653 i Prästgården, Barnarp (F). Levde från 1653 till 1672 i Prästgården, Jönköping (F). Född i Dannäs den 2 februari 1604, son till bonden Jöns Ambjörnsson i Jonsboda och Märta Larsdotter. (Tillnamnet togs sannolikt efter farfaderns hemman i Linnegården).

Skol. i Växjö 1620, stud. i Uppsala 1631 och i Dorpat 1637, disp samma år och 1638, magister 1639, rector schole i Jönköping och kyrkoherde i Barnarp 1642, riksdagsman 1649, kyrkoherde i Jönköping 1653-1672. Tillträdde 1654, häradsprost 1653, preses vid prästmötet 1650. Död den 6 januari 1672. Kungl. M:t utfärdade 23 augusti 1642 "befallning för m. Lars Lindelius att vara rektor i Jönköping". Biskopen i Växjö hade honom för god erkänt att bliva befordrad till lägenheten. I fullmakten heter det att "han skall vara skyldig att efter bästa sitt förstånd förestå den skolan med all god undervisning i lärdom och de saker, som böra egentligen trakteras, läsas och föreställas i sådana trivialskolor. Lars Lindelius var broder till sin företrädare i rektoratet Ambjörn Lindelius.

Vid Kyrkoherde Juringius begravning i Jönköping dryftades frågan om hans efterträdare mellan biskopen, borgmästaren och rådet och man enades om att på förslag uppsätta Eriks Spinerus i Reftele, Ambjörn Lindelius i Långaryd och skolmästaren i staden Lars Lindelius. Församlingen röstade på den sistnämnde, enär de båda andra sutto i goda omständigheter. Herr Ambjörn ansågs ock något för lågmäld och herr Erik för gammal. Kungl. Maj:t utfärdade 23/7 1653 fullmakt för L. "att han för sin lärdom. skicklighet, så ock trogna och flitiga tjänst, som till ungdomens information, nytta och förkovring vid skolan sammastädes han en rund tid gjort haver, med samma pastorat må bliva försedd."

Som kyrkoherde fick L. mycket att göra med det nya kyrkobygget, som dock ej under hans tid hann att fullbordas. Han var en burgen man och drev en ej ringa utlåningsrörelse. Om hans sjuklighet under de sista levnadsåren, då han bl a gick i sömnen en hel fjärdingsväg, berättar svärsonen Anders Spole i sin levernebeskrivning, återgiven i G. Gezelius: Försök till ett biografiskt lexikon över namnkunnige och lärde svenske män, III, Sthlm 1780, s. 112 f.

Porträtt av L. och hans familj finns på hans epitafium i Ljungarums kyrka.

Källa: hem.fyristorg.com/ingegard-lennart/anorlenk/sida0/h_____j2.htm


Källor

1)http://www.artursson.se/0001/264.htm