Personakt Antavla

IV:9 Oscar Eugen Hjalmar Grahl

Skogsinpektör, Överjägmästare. Blev 83 år.

Far:V:17 Carl Gustaf Grahl (1790 - 1861)
Mor:V:18 Kristina Margareta Stark (1798 - 1887)

Född:1828-01-14 Askersund (T) 1)
Död:1911-03-21 Hedvig Eleonora (A) 2)Solna kyrkogård, kv. 9, nr. 399 (kista, nr 2 i graven)

Äktenskap med IV:10 Emerentia Nordlander (1839 - 1916)

Vigsel:1867-08-28

Barn:
III:5 Nils Gustav Hjalmar Grahl (1868 - 1924)
Carl Gustaf Eugene Grahl (1874 - <1880)

Noteringar

Dödsruna funnen på Internet:

En af skogsstatens äldre medlemmar och den ende öfverlefvande af den skogsstat som på 1850-talet inrättades i öfre Norrland, har gått hädan: öfverjägmästaren Hjalmar Grahl, som vid mer än 83 års ålder afled i Stockholm den 2 mars 1911.

Oscar Eugéne Hjalmar Grahl, son af kontraktsprosten och hofpredikanten Carl Gustaf Grahl samt dennes maka Christina Margareta Stark, föddes i Askersund den 14 januari 1828.

Efter studier vid Stockholms lyceum antogs Grahl till elev vid skogsinstitutet den 8 april 1848 och utexaminerades därifrån den 10 juni 1850, förordnades till t. f. jägmästare i Kronobergs län s. å. Han förvaltade Forsmarks och Härnäs bruks skogar 1850 — 1853 och utnämndes till extra öfverjägare i Örebro län den 22 september 1855. Grahls egna papper hade brunnit på hans egendom Charlottenborg vid Kungsör, men jag har i finansdepartementets föredragningsakter i riksarkivet funnit möjlighet att fylla de biografiska luckorna — förordnades till t. f. öfverjägare i Västerbottens län den 14 november 1856 och placerades vid omorganisationen den 10 december 1869 såsom jägmästare i Skellefte revir. På grund af sina egenskaper såsom nitisk och framstående tjänsteman utnämndes Grahl den 6 december 1872 till skogsinspektör i Västerbottens distrikt, från hvilken post han den 6 juni 1890 erhöll afsked med pension och öfverjägmästares n. h. o. v.

Öfverjägmästare Grahl var en reslig och ståtlig man, en älskvärd och förbindlig gammal gentleman. I Västerbotten, där han först ägde och bebodde ett hemman i Brännan norr om Skellefteå stad och sedermera byggde sig eget hus inne i staden, förflöt större delen af hans lif och hade han sin hufvudsakliga gärning förlagd — hans minne såsom tjänsteman har säkerligen redan hunnit dö i vår jäktande tid, som så föga aktar och värnar om död mans minne, men i de båda lummiga stads- och lasarettsparkerna i Skellefteå har i alla fall Grahl själf rest sig ett det vackraste inoiuimentum.

Öfverjägmästare Grahl, som sedan den 20 augusti 1867 var gift med Emerentia Nordlander, hvilken nu öfverlefver honom jämte en son, som är officer, kunde glädja sig åt den lyckligaste ekonomi. Förutom de nämnda egendomarna i Skellefteå stad eller dess omnejd ägde han under sin Västerbottenstid fem hemman i Frostkåge by af Byske socken samt ett hemman i Skråmträsk by af Skellefteå socken. Efter afskedstagandet flyttade Grahl till Stockholm, där man emellanåt hade glädjen sammanträffa med den gamle förnäme mannen, som gärna berättade om sina minnen frän forna dagar i Norrland, då allting ännu låg i sin linda och den fåtaliga jägeribetjäningen hade att kämpa mot stora svårigheter, innan ändtligen de nya lagarna tillvunno sig respekt och åtlydnad.


Källor

1)Sveriges Befolkning 1890
  
2)Sveriges Dödsbok 1901-2006